Badge Finland -verkoston webinaari 9.5.2019

Valkeakoski-opiston koulutuspäällikkö Johanna Jokinen esitteli Kielten taitotasot osaamismerkeiksi -hanketta Tieken isännöimän Badge Finland -verkoston webinaarissa 9.5.2019. Osallistujat olivat suurelta osin kansalaisopistoista, mutta mukana oli myös ammatillisen koulutuksen edustajia.  Esityksen päätteeksi keskustelimme jonkin verran yhteistyömahdollisuuksista kansalaisopistojen ja ammatillisten oppilaitosten välillä. Yhteinen näkemys oli, että ammatillisen koulutuksen yto-aineiden osalta kansalaisopisto voisi olla hyvä ammatillisen koulutuksen yhteistyökumppani.

Linkki webinaariin: http://tieke.adobeconnect.com/pmua8h9nek87/

 

Mainokset

Keskustelua osaamisperustaisuudesta, KoL 12.4.2019

Kansalaisopistossa hankitun osaamisen näkyväksi tuominen on tulevaisuudessa yhä tärkeämpää, jotta sitä voidaan hyödyntää aiempaa paremmin niin työelämän kuin mahdollisten myöhempien opintojen näkökulmasta.

Kansalaisopistojen liitto järjesti 12.4.2019 teemapäivän osaamisperustaisuudesta. Hankkeemme koordinaattori Päivi Harjusalmi Linnalan opistosta kävi esittelemässä kielten osaamismerkkejä teemapäivässä. Katso päivän ohjelma täältä:

Teemapäivä osaamisperustaisuudesta 12.4.2019

Kielten taitotasot osaamismerkeiksi -webinaari 19.10.2018

Kansalaisopistojen liitto järjesti 19.10.2018 webinaarin, joka käsitteli osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Discendum Oy:n Heli Karjalainen kertoi Open Badge -osaamismerkeistä yleisesti, ja meidän hankkeemme esittäytyi. Webinaarissa on runsas osanotto kansalaisopistoista ympäri Suomen, ja keskustelu chatissa oli ajoittain hyvinkin vilkasta. Kiitos siitä!

Tässä esityksessä hankkeemme sen hetkinen tilanne ja suunnitelmat:

kielten taitotasot osaamismerkeiksi, webinaari 19.10.2018

 

Opistoista osaamista

Linnalan opisto, Sastamalan opisto ja Valkeakoski-opisto kehittävät yhdessä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen tapoja kansalaisopistojen kieltenopetukseen. Suunnittelemme hankkeessa kielitaidon eurooppalaisen viitekehyksen (EVK) pohjalle rakennettuun kriteeristöön perustuvan Open Badge -osaamismerkin, joka on sähköinen ja visuaalinen tapa kuvata osaamista. Osaamismerkkiä voi hyödyntää kielitaidon näkyväksi tekemisessä työssä ja työn haussa (esim. LinkedIn), opiskelussa, omaehtoisessa harrastamisessa jne. sekä liittää sähköiseen portfolioon.

Tuloksena on kevyt osaamisen tunnustamisen järjestelmä, joka kannustaa opisto-opintojen aikana etenemään välietappien kautta henkilökohtaisiin tavoitteisiin tai esim. virallisiin Yleisiin kielitutkintoihin. Osaamismerkki suunnataan aluksi kansalaisopistoissa suosituimmille taitotasoille A2-B1, S2-opinnoissa myös tasolle A1.

Hankkeen myötä kansalaisopistojen kielikurssien suunnittelu jäntevöityy ja järjestelmä toimii samalla laadun kehittämisen tukena opistojen kielenopetuksen suunnittelussa. Lisäksi osaamisperustaisuus on entistä paremmin näkyvillä kurssien sisällöissä, vaikka opiskelijoiden vapaus määritellä omat tavoitteensa säilyy edelleen.

Mikäli kiinnostuit ja haluat lisätietoa hankkeestamme, ota rohkeasti yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!