Kielten taitotasot osaamismerkeiksi (2018-2019) oli Opetushallituksen rahoittama, Linnalan opiston koordinoima yhteishanke, jossa olivat mukana Sastamalan opisto ja Valkeakoski-opisto. Hankkeessa kehitettiin tapoja tunnistaa ja tunnustaa kansalaisopistossa hankittua kielitaitoa.

Hankkeessa suunnittelimme kansalaisopistojen kieltenopetukseen sopivan, Kielitaidon eurooppalaisen viitekehyksen (EVK) pohjalle rakennettuun kriteeristöön perustuvan Open Badge -osaamismerkin, joka on sähköinen ja visuaalinen tapa kuvata osaamista. Merkkiä voi hyödyntää kielitaidon näkyväksi tekemisessä työssä ja työn haussa (esim. LinkedIn), opiskelussa, omaehtoisessa harrastamisessa jne. sekä liittää sähköiseen portfolioon.

Osaamismerkki on kevyt osaamisen tunnustamisen tapa, joka kannustaa opintojen aikana etenemään välietappien kautta henkilökohtaisiin tavoitteisiin tai esim. virallisiin Yleisiin kielitutkintoihin.

Opiskelijat hakeutuvat itse kansalaisopiston kurssille, joka on sijoitettu väljästi taitotasoille (esim. A2-B1). Kurssin opettaja arvioi opiskelijan osaamista kurssin aikana portfoliotehtävien avulla. Tarkoituksena on arvioida opiskelijan osaamista, ei kurssin sisältöjen hallintaa.Yksinkertaisimmillaan osaamisen voi osoittaa monilla valmiilla oppikirjojen (lisä)tehtävillä tai jollakin omaehtoisella tuotoksella. Eri tasoisia tehtäviä on helppo etsiä ja/tai laatia osaamisperustaisten taitotasokuvausten perusteella kaikilla kielitaidon osa-alueilla. Hankkeessa mukana olleet opettajat pitivät opettajan työmäärää kohtuullisena, koska arviointi tapahtuu kurssin mittaan useimmiten valmiiden tehtävien  ja kriteerien avulla, eikä arviointi sisällä ylimääräistä kokeiden tai tehtävien korjaamista.

Miten meidän opistomme pääsee alkuun?

Valmis kriteeristö, merkit sekä merkin myöntämisperusteet ja -käytännöt ovat kaikkien kiinnostuneiden kansalaisopistojen käytettävissä.

Aloittamista varten opisto tarvitsee

  • lisenssin Open Badge Factory -alustalle, jolla merkin luominen ja myöntäminen tapahtuu. Kansalaisopistojen liiton kautta opisto voi hankkia vuosilisenssin edullisempaan hintaan.
  • merkeistä teknisesti ja sisällöllisesti vastaavan henkilön, esim. kieltenopetuksesta vastaava opettaja tai suunnittelija.
  • merkit, merkkikriteerit sekä opettajan ja opiskelijan ohjeet. Ne löytyvät tältä sivustolta, ja hankeopistot jakavat valmiita merkkejä suoraan Open Badge -alustalla.

Saat lisätietoja meiltä: Päivi Harjusalmi (Linnalan opisto), Mari Penkkimäki (Sastamalan Opisto), Johanna Jokinen (Valkeakoski-opisto)